Al Mercat del Lleó trobaràs tot el que et cal per a gaudir de la millor revetlla de Sant Joan

Per preparar la revetlla de Sant Joan sortegem 100 premis de 10 euros en vals de compra pel Mercat.

Com participar al sorteig?

De l’1 al 15 de juny les parades lliuraran als seus clients paperetes de participació. Es pot aconseguir una papereta per client i dia. Aquesta papereta s’ha d’omplir i dipositar a l’urna que hi ha dins del mateix mercat.

Quin dia es fa el sorteig?

El dia 15 de juny al migdia farem el sorteig entre totes les paperetes que es trobin a dins de l’urna. En total treurem 100 premis, cadascun per un valor de 10 euros a gastar al Mercat. Aquests vals de 10 euros es podran utilitzar fins al 22 de juny, el dia abans de la revetlla de Sant Joan!

Bases del sorteig

  1. Característiques de la campanya. Consisteix en el sorteig, entre els clients del Mercat del Lleó que hagin dipositat paperetes a l’urna que hi ha al mateix mercat, de 100 premis de deu euros en vals de compra al Mercat del Lleó.
  2. Calendari del sorteig. Les paperetes es lliuraran en el període comprès entre l’1 i el 15 de juny de 2019. El sorteig se celebrarà el dissabte 15 de juny de 2019, al migdia, en el mateix Mercat del Lleó.
  3. Premis. Se sortejaran cent premis, cadascun consistent en deu euros en vals de compra. Caducaran el dia 22 de juny de 2019.
  4. Valor dels premis. El valor total dels premis és de 1.000 euros.
  5. Participació. Es repartiran paperetes entre les parades perquè els comerciants les lliurin als seus clients. NOMÉS UNA PAPERETA PER CLIENT I DIA, amb independència del valor de la compra. El client haurà d’omplir-la, anotant-hi el seu nom i un telèfon (dades necessàries per a poder identificar-lo i localitzar-lo en el cas de que la papereta resultés guanyadora, i de les quals no se’n farà cap altre ús). Tot seguit caldrà dipositar-la a l’urna que hi ha a l’entrada del Mercat (accés des de la Plaça de Salvador Espriu).
  6. IMPORTANT! PER EVITAR FRAUS I ABUSOS, LES PAPERETES HAN D’ESTAR SEGELLADES (O IDENTIFICAT EL VENEDOR AMB LA SIGNATURA I EL NÚMERO DE PARADA) A LA PART POSTERIOR DE LES PAPERETES.
  7. Règim del sorteig. Els sorteig se celebrarà al migdia, abans de tancar el Mercat. S’extrauran públicament cent paperetes corresponents als cent premis. Si les dades anotades en alguna de les paperetes fossin il·legibles o insuficients, no estigués segellada o identificada la parada que l’ha lliurada o la persona guanyadora no tingués dret al premi d’acord amb les limitacions que preveuen les presents bases, es podrà considerar nul·la. En aquest cas s’extraurà tot seguit una nova papereta que substitueixi a l’anul·lada.
  8. Lliurament dels premis. Oportunament es penjarà la relació de premiats al costat de l’urna, També al web www.mercatlleo.cat. A més, es notificaran els premis per telèfon als guanyadors perquè els passin a recollir al mateix Mercat.
  9. Limitacions de participació. No poden participar en el sorteig objecte de la present promoció els concessionaris i treballadors del Mercat del Lleó, els seus cònjuges (o parelles afectives) o els seus parents de primer grau (pares i fills).
  10. Modificació de les bases. L’Associació de Comerciants de la Plaça del Mercat del Lleó es reserva el dret de modificar i interpretar les presents bases pel cas de que l’evolució i circumstàncies de la promoció ho fessin aconsellable, respectant els drets dels clients participants.

Girona, 30/05/2019
la Junta Directiva de l’Associació de Comerciants de la Plaça del Mercat de Girona