Aquest Nadal al Mercat del Lleó volem compartir amb tu la il·lusió de les festes i és per això que sortegem fins a 5.000€ en vals de compra.

T’animes a participar-hi?

Bases de la promoció

1. Característiques de la campanya. Consisteix en el sorteig, entre els clients del Mercat del Lleó que hagin diposi­tat paperetes a l’urna que hi ha a l’entrada, de 250 premis de vint euros en vals de compra al Mercat del Lleó.

2. Calendari del sorteig. Les paperetes es lliuraran en el període comprès entre el 2 de desembre de 2019 i el 4 de gener de 2020. El sorteig se celebrarà el dissabte 4 de gener de 2020, al migdia, en el mateix Mercat del Lleó.

3. Premis. El valor total dels premis és de 5.000 euros. Se sortejaran 250 premis, cadascun consistent en quatre vals de compra al Mercat del Lleó de cinc euros (vint euros per premi). Caducaran el dia 31 de març de 2020.

4. Participació. Es repartiran paperetes entre les parades perquè els comerciants les lliurin als seus clients. Una mateixa parada només pot lliurar UNA PAPERETA PER CLIENT I DIA, amb independència del valor de la compra. El client haurà d’omplir-la, anotant-hi el seu nom i un telèfon (dades necessàries per a poder identificar-lo i localitzar-lo en el cas de que la papereta resultés guanyadora, i de les quals no se’n farà cap altre ús). Tot seguit caldrà dipositar-la a l’urna que hi ha a l’entrada del Mercat (accés des de la Plaça de Salvador Espriu).

IMPORTANT! Per evitar fraus i abusos, LES PAPERETES HAN D’ESTAR SEGELLADES (O IDENTIFICAT EL VENEDOR AMB LA SIGNATURA I EL NÚMERO DE PARADA) a la part posterior.

5. Règim del sorteig. Els sorteig se celebrarà al migdia, abans de tancar el Mercat. S’extrauran públicament dues-centes cinquanta paperetes corresponents al mateix nombre de premis, més deu de reserva pel cas de que alguna de les anteriors no fos vàlida. Una papereta serà considerada nul·la quan les dades anotades fossin il·legibles o insuficients, no estigués segellada o identificada la parada que l’ha lliurada o la persona guanyadora no tingués dret al premi d’acord amb les limitacions que preveuen les presents base.

6. Lliurament dels premis. Oportunament es penjarà la relació de premiats al costat de l’urna.  També al web www.mercatlleo.cat i al Facebook. A més, s’intentarà notificar els premis als guanyadors perquè els passin a recollir al mateix Mercat.

7. Limitacions de participació. No poden participar en el sorteig objecte de la present promoció els concessionaris i treballadors del Mercat del Lleó, els seus cònjuges (o parelles afectives) o els seus parents de primer grau (pares i fills).

8. Ús dels vals de compra. Cada guanyador rebrà quatre vals de compra de cinc euros que haurà de retallar d’un únic full. IMPORTANT! Cadascun dels vals tindrà un fons de color diferent i només tindrà validesa per fer compres a les parades que s’indiquin en el propi val, i que seran les següents:

  • Fons de color blau: parades de peix fresc i de pesca salada.
  • Fons de color verd: parades de fruita i verdura fresques i de fruits secs i espècies.
  • Fons de color vermell: carnisseries, polleries, carn de cavall, xarcuteries i formatgeries.
  • Fons de color groc: la resta de parades (fleques, plats cuinats i llegums, floristeria, vins i caves, quiosc, cafès, tes i xocolates, productes italians, petit productor, bar i altres).

Els vals no donen dret a canvi. Si l’import de la compra fos inferior al valor del val, la diferència es perdrà; si fos superior, caldrà abonar la diferència.

9. Modificació de les bases. L’Associació de Comerciants de la Plaça del Mercat del Lleó es reserva el dret de modificar i interpretar les presents bases pel cas de que l’evolució i circumstàncies de la promoció ho fessin aconsellable, respectant els drets dels clients participants.