Aquest Nadal al Mercat del Lleó repartim 10.500€ en vals de compra!

Si compres a les parades del Mercat podràs aconseguir paperetes per participar als tres sortejos de Nadal que farem els dies 22 i 29 de desembre i el 5 de gener. A cada sorteig podràs guanyar vals de compra. En total sortejarem 300 vals de 20 €, 30 vals de 50 € i 30 vals de 100 €.

Molta sort! 🙂

Sorteig de Nadal al Mercat del Lleó 2018

BASES DE PARTICIPACIÓ
 1. Finalitat de la campanya. Sorteig de vals de compra entre els clients.
 2. Durada. Les paperetes es lliuraran des de primers de desembre de 2018 i fins al migdia del dia 5 de gener de 2019.
 3. Calendari dels sortejos. Es faran tres sortejos. El primer el dissabte dia 22 desembre 2018; el segon el dissabte dia 29 de desembre de 2018; i el darrer el dissabte dia 5 de gener de 2019 (vigília de Reis).
 4. Valor dels premis. En total, 10.500 € en vals de compra. A cada sorteig se sortejaran vals per a comprar en el Mercat del Lleó: 300 vals de 20 €, 30 de 50 € i 30 de 100 €.
 5. Paperetes de participació. Les parades del Mercat lliuraran paperetes de participació als seus clients. CADA PARADA NOMÉS DONARÀ UNA PAPERETA PER CLIENT I DIA, amb independència del valor de la compra. El client haurà d’omplir-la, anotant-hi el seu nom i un telèfon, i dipositar-la a l’urna que hi ha a l’entrada del Mercat (accés des de la Plaça de Salvador Espriu). Les dades que es demanen són necessàries per a publicar la relació de guanyadors i per a identificar-los en el cas de que la papereta resultés guanyadora, però no se’n farà cap altre ús. Amb el sòl fet d’omplir la butlleta s’entén que s’autoritza a l’associació organitzadora a publicar el seu nom a la relació de premiats i a fer-ne ús amb la finalitat esmentada.
 6. IMPORTANT! PER EVITAR FRAUS I ABUSOS, CAL QUE LES PAPERETES ESTIGUIN SEGELLADES PER LA PARADA QUE ELS HA LLIURAT (O IDENTIFICATS AMB EL NÚMERO DE LA PARADA I LA SIGNATURA DEL TITULAR).
 7. Règim dels sortejos. Els sortejos se celebraran cap al migdia, abans de tancar el Mercat. S’extraurà públicament per algú aliè al Mercat del Lleó una papereta. Si les dades anotades a la papereta fossin il·legibles o insuficients, no estigués segellada per la parada que l’ha lliurat o la persona guanyadora no tingués dret al premi d’acord amb les limitacions que preveuen les presents bases, serà considerada nul·la i es repetirà el sorteig tot seguit.
 8. Relació de premiats. La relació de premiats s’exposarà en el mateix Mercat del Lleó, al costat de l’urna a on s’hauran dipositat les paperetes, i en el web del Mercat (mercatlleo.cat). En el cas de que algun dels premiats no reclami el seu premi o no sigui possible localitzar-lo, perdrà el deu dret.
 9. Acumulació de vals. Les paperetes romandran dins de l’urna i participaran en els successius sortejos mentre no hagin sortit premiades. Pel cas de que l’urna s’ompli, l’associació de comerciants es reserva el dret de buidar-la després d’algun dels sortejos i continuar la campanya amb les paperetes que s’hi  dipositin a partir d’aquell moment.
 10. Limitacions de participació. a) No poden participar en els sortejos objecte de la present promoció els concessionaris i treballadors del Mercat del Lleó, els seus cònjuges (o parelles afectives) o els seus parents de primer grau (pares i fills). b) Una mateixa persona només pot optar a un premi per sorteig. En cas de duplicitat, prevaldrà el de més import.
 11. Lliurament dels premis. El premis es lliuraran després de les festes de Nadal, a darrera hora del matí del dissabte dia 12 de gener de 2019.
 12. Vals de compra. L’import dels premis es lliurarà fraccionat en vals de compra de cinc euros. Aquests vals seran vàlids per a comprar o consumir a qualsevol parada del Mercat. NO DONEN DRET A CANVI: Pel cas de que el valor facial del val fos superior al de la compra, el portador haurà de renunciar a la diferència. La data de caducitat s’indicarà en el propi val.
 13. Modificació de les bases. L’Associació de Comerciants de la Plaça del Mercat del Lleó es reserva el dret de modificar i interpretar les presents bases pel cas de que l’evolució i circumstàncies de la promoció ho fessin aconsellable, respectant els drets dels clients participants.

Girona, 30/11/2018
La Junta Directiva de l’Associació de Comerciants de la Plaça del Mercat de Girona

Descarregar les bases